Helsingin kaupunki käyttää kehityshankkeissa Etuman tekstianalyysityökalua

“Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala kysyy kaupunkilaisten mielipiteitä monissa eri kehityshankkeissa ja monin eri tavoin, kuten vaikkapa kyselyin, haastattelututkimuksin ja keskustelutilaisuuksien avulla. Eri tavoin hankittuja aineistoja voidaan Etumassa tarkastella yhdessä ja erikseen. Laajoista tekstiaineistoista pystytään Etuman tekoälyn avulla mm. erottamaan aineistosta nousevat teemat ja aiheet, jotka kaupunkilaiset ovat kokeneet kulloisessakin asiassa kehittämisen ja suunnittelun kannalta tärkeäksi. Analysoidusta tekstistä on helppoa lähteä perehtymään tarkemmin kaupunkilaisten mielipiteisiin ja ajatusmaailmaan. .”

Anne Euramaa

Vuorovaikutusasiantuntija, Vuorovaikutus ja kulttuuri, Helsingin kaupunki

“Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan eri palautekanavien kautta saadut palautteet analysoidaan Etumassa. Etuman tekoäly auttaa selvittämään mistä kaupunkilaisten palautteissa on puhuttu ja mihin sävyyn sekä minkälaisia muutoksia palautteissa on havaittavissa pitkällä aikavälillä. Etuman rajapintojen avulla analysoitu data voidaan siirtää dashoboardeiksi omiin järjestelmiimme.”

Miikka Haimila

Erityisasiantuntija, Vuorovaikutus ja kulttuuri, Helsingin kaupunki

Autamme myös teidän kaupunkianne tai kuntaanne kuuntelemaan asukkaiden toiveita ja mielipiteitä, joita ymmärtämällä rakennetaan parempaa asuinympäristöä kaikille.